Flex Reklame AS er ISO-sertifisert etter standarden 9001:2015 for kvalitet. - Flex Reklame AS

Flex Reklame AS er ISO-sertifisert etter standarden 9001:2015 for kvalitet.

juni 23, 2020

Det er med stor glede vi kan melde om at vi er ISO-sertifisert i standarden 9001:2015.

Sertifiseringen innebærer at vårt ledelsessystem, inkludert prosesser og arbeidsmetode, er godkjent i følge ISO-standarden.

ISO 9001ledelsessystem for kvalitet, flaggskipet av alle internasjonale standarder, legger spesielt vekt på:

 • Kundefokus
 • Lederskap
 • Menneskers engasjement
 • Prosesstankegang
 • Forbedring
 • Bevisbasert beslutningstaking
 • Relasjonsledelse
 • Betydelig engasjement fra virksomhetens øverste ledelse
 • Kvalitetsledelse som en integrert del av virksomhetens strategi
 • Bruk av risikovurderinger under planlegging
 • Effektiv kommunikasjon internt og eksternt
 • Kartlegging av og forståelse for organisasjonens rammebetingelser (internt og eksternt)

For å leve opp til våre kunders forventninger jobber vi systematisk med kvalitet og stadige forbedringer.

For å kunne møte forventningene  og kravene som stilles av omverdenen gjennomgår ledelsessystemet kontinuerlige forbedringer. Det følges også opp gjennom regelmessige interne og eksterne revisjoner, alt for å sikre kvaliteten på våre tjenester.

Nå fortsetter arbeidet med å kontinuerlig forbedre våre arbeidsprosesser. I dette arbeidet er medarbeiderne den viktigste ressursen. Vi har meget dyktige ansatte som alltid har kvalitet i fokus og skaper trygghet for våre kunder.

Til beste for deg – og de som kommer etter.

Flex Reklame AS

Våre siste innlegg