Vi er miljøsertifisert - Flex Reklame AS

Vi er miljøsertifisert

Av Stanka Stepanov

Web & Markedsføring / stanka@flex.no

juni 18, 2021

ISO 14001 – Verdenskjent standard for miljøstyring

Miljø- og samfunnsansvar er viktig for oss som bedrift, våre ansatte, våre kunder og leverandører. Vi er stolte over å si at vi er miljøsertifisert i henhold til ISO14001. 

Det er viktig for oss og for kundene våre at vi tar miljø og bærekraft på alvor, og med dette sertifikatet bekrefter vi det. 

Men hva innebærer egentlig ISO-14001-sertifiseringen?

Dette er den internasjonale standarden for miljøstyring. Den viser at bedriften har innført en god praksis for proaktiv styring av virksomhetens innvirkning på det ytre miljøet. Selve sertifiseringen blir utført av en tredjepart, noe som gjør at kunder kan stole på at bedriften jobber med å redusere hele verdikjedens miljøbelastning til et minimum. Det er revisjonsfirmaet Kiwa Norge som står bak miljøsertifiseringen av Flex Reklame AS.

Denne formen for miljøledelse er generell, noe som betyr at den passer for organisasjoner i alle typer næringer. Sertifiseringen er utviklet av den Internasjonale Organisasjon for Standardisering (ISO).

ISO 14001 krever klare miljømålsetninger og etablerte ledelsessystemer for å nå disse målsetningene. Hovedelementene i standarden er miljøpolitikk, planlegging, iverksettelse, kontroll og evaluering.

Vi er alle sammen fra Flex Reklame AS ansvarlig for å tenke over eventuelle miljøkonsekvenser for alt vi gjør i arbeidssammenheng og i hverdagen.

Våre siste innlegg

La oss høre fra deg.
Si hei til oss!

Vårt dyktige team kan hjelpe deg med det meste!