Vi er ISO sertifisert i kvalitet og miljø!  - Flex Reklame AS

Vi er ISO sertifisert i kvalitet og miljø! 

juni 18, 2021

Vi tar kvalitet og miljø på alvor.

Det er med stor glede vi kan melde om at vi er ISO-sertifisert i standardene 14001 og 9001.

Flex Reklame AS har alltid hatt fokus på kvalitet og miljø og hatt gode rutiner i vårt daglige arbeid for å sikre disse områdene. Vi kan nå dokumentere at vi jobber aktivt for å sikre kravene til kvalitet og miljø.

Det er viktig for oss og for kundene våre at vi tar miljø og bærekraft på alvor, og med dette sertifikatet bekrefter vi det. 

Men hva innebærer egentlig ISO-14001-sertifiseringen?

Dette er den internasjonale standarden for miljøstyring. Den viser at bedriften har innført en god praksis for proaktiv styring av virksomhetens innvirkning på det ytre miljøet. Selve sertifiseringen blir utført av en tredjepart, noe som gjør at kunder kan stole på at bedriften jobber med å redusere hele verdikjedens miljøbelastning til et minimum. Det er revisjonsfirmaet Kiwa Norge som står bak miljøsertifiseringen av Flex Reklame AS.

Denne formen for miljøledelse er generell, noe som betyr at den passer for organisasjoner i alle typer næringer. Sertifiseringen er utviklet av den Internasjonale Organisasjon for Standardisering (ISO).

ISO 14001 krever klare miljømålsetninger og etablerte ledelsessystemer for å nå disse målsetningene. Hovedelementene i standarden er miljøpolitikk, planlegging, iverksettelse, kontroll og evaluering.

Vi er alle sammen fra Flex Reklame AS ansvarlig for å tenke over eventuelle miljøkonsekvenser for alt vi gjør i arbeidssammenheng og i hverdagen.

Våre siste innlegg